Unionen arbetstid

Din arbetstid ska framgå av ditt anställningsavtal. Kollektivavtal på din arbetsplats kan också innehålla regler för din arbetstid, men även regler om. För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor. Om Unionen har en klubb på din arbetsplats kan de hjälpa dig med svar på dina frågor.

Unionen arbetstid

Småbarnsföräldrar har enligt föräldraledighetslagen rätt till förkortning av normal arbetstid tills yngsta barnet fyllt åtta år eller slutat sitt första.

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om arbetstid, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar. Som chef är du ansvarig för att se till så dina medarbetare inte jobbar för mycket. Det finns regler för hur mycket man får jobba. Från stämpelklockor till flexibel arbetstid. Tjänstemännen kan arbeta var som helst och när som helst. Men vad räknas egentligen som arbetstid? Om du arbetar obekväm arbetstid är din ordinarie arbetstid helt eller delvis schemalagd till kvällar och helger.

Detta gäller både om du går kompetensutvecklande kurser utanför arbetstid, men också om du studerar på heltid.

Unionen arbetstid

Du måste vara inloggad medlem med fullt medlemskap. Det är något som vi på Unionen länge efterfrågat, eftersom det nuvarande systemet slår hårt mot personer med oregelbunden arbetstid. Många – inte minst kvinnor med små barn – arbetar deltid. Men inte ens tre av tio av de som går ner i arbetstid, upplever att deras arbetsbelastning. Den genomsnittliga arbetstiden påverkar hur många ersättningsdagar du har rätt till per vecka. Om du söker ersättning från oss räknar vi fram din.

Lösningen som Unionen förhandlat fram. Möjligheten att gå ned i arbetstid har du som jobbar i tjänstesektorn från 62 års ålder och vi tror att. HTF fördes sedan länge en kamp om kortare arbetstid. Men nu har Unionen och Almega kommit överens om ett beredskapsavtal som ger ersättning för. Regler om arbetstid, till exempel övertid, obekväm arbetstid och årsarbetstid, finns i arbetstidslagen. Kompletteringar finns ofta i kollektivavtal.

Regeringen vill minska stressen och pressen i arbetslivet och föreslår på DN Debatt att utreda sex åtgärder. Temat och ambitionerna är det inget fel på – men. En persons arbetstid kan vara antingen fast arbetstid vilket innebär att personen i fråga måste infinna sig vid sitt arbete vid ett visst klockslag och. Inom vårt bolag har ett antal medarbetare oreglerad arbetstid, så kallad förtroende- arbetstid, vilket innebär att övertid och övertidsersättning. Möten stjäl allt mer av medarbetares arbetstid. Samarbeten och grupparbeten gör att man inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter vilket i sin tur riskerar.

Unionen arbetstid

Får jag jobba med fackliga frågor på arbetstid? Måste jag ta ledigt för den tid som jag går på ett medlemsmötet med facket? Grunden med fackligt arbete är. En anställning på heltid är den arbetstid som oftast betraktas som normal för en person som har ett arbete som man försörjer sig eller sin familj på.